TRUTNOV – Kulturní ceny města Trutnova

Autor: TvJS; Rubrika: TRUTNOV; Zveřejněno dne: 22. 04. 2008

TRUTNOV –  Kulturní ceny města Trutnova
V pondělí 21.dubna se na trutnovské radnici předávaly kulturní ceny města Trutnova. Slavnostní podvečer zahájili svým hudebním vystoupením Petr Saidl a přednesem básně Tomáš Korbel. Celou událostí nás pak provázela Ing.Veronika Svobodová. Ve své úvodní řeči představila dva oceněné umělce. Pan Josef Vik obdržel cenu za své celoživotní výtvarné dílo a Mgr. Jaroslav Dvorský za soustavné propagování českého jazyka a výtvarné i jiné umělecké tvorby. Následně starosta Trutnova, Mgr. Ivan Adamec, pronesl svůj projev a předal ceny.

Program proložilo další hudební vystoupení, tentokrát v podání Mgr. Jana Vídeňského a dvou studentů z Gymnázia Trutnov.Poté už následovaly gratulace-od starostky Malých Svatoňovic, Evy Hylmarové, která pronesla i slavnostní řeč, místostarostky Trutnova, Ing. Hany Horynové a nakonec i od ostatních přítomných občanů. Starosta Trutnova celý večer zakončil přípitkem na rautu a popřál oběma oceněným hodně úspěchů do budoucna.

redaktor: Gabriela Drejslarová, kamera: Jiří Středa střih: Josef Červený