TRUTNOV – Křest knihy o Simonu Hüttelovi

Autor: TvJS; Rubrika: TRUTNOV; Zveřejněno dne: 14. 05. 2008

TRUTNOV – Křest knihy o Simonu  Hüttelovi
Na trutnovské Staré radnici byla 30.dubna pokřtěna publikace s názvem ,,Simon Hüttel - trutnovský měšťan a kronikář 16. století“. Jejími autory jsou Mgr. Hana Burdychová a Mgr. Marek Madaj. Vydání této knihy předcházela výstava o Simonu Hüttelovi a jeho době. Atmosféru celého podvečera dokresloval dobovou hudbou soubor Villanella. Zazněly i úryvky z Městské kroniky Simona Hüttela v podání Michaely Šebestové.

Úlohy kmotra publikace se ujal starosta Trutnova, senátor Mgr. Ivan Adamec. Na závěr promluvil ředitel Státního okresního archivu v Trutnově, Bc. Roman Reil. Právě jemu patří poděkování za to, že umožnil návštěvníkům nahlédnout do vzácného originálu kroniky Simona Hüttela.

redaktor: Gabriela Drejslarová, kamera a střih: Jiří Středa