ÚPICE – Investiční akce města Úpice 2011 – Kolaudace MŠ Úpice - Jaromír

Autor: TvJS; Rubrika: ÚPICE; Zveřejněno dne: 08. 09. 2011

ÚPICE – Investiční akce města Úpice 2011 – Kolaudace MŠ Jaro
Jednou z investičních akcí města Úpice pro rok 2011 byla rekonstrukce MŠ Úpice - Jaromír. Ta byla dokončena 31. srpna a 8. září zde proběhla kolaudace. Náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 4 400 000 Kč a město získalo dotaci ve výši 2 400 000 Kč z Operačního programu životní prostředí.

Protože byla stavba zhotovena podle schválené projektové dokumentace, provedl zástupce oddělení stavební prevence HZS HK kontrolu předávacího protokolu, značení únikových východů a požárního zabezpečení budovy, a stavební odbor městského úřadu vydal kolaudační souhlas.

redaktor: Monika Voleská, kamera: Josef Provazník, střih: Monika Voleská